Concept-wetsvoorstel zekerheid flexibele arbeidskrachten

Concept-wetsvoorstel zekerheid flexibele arbeidskrachten

Dit concept-wetsvoorstel voorziet in de afschaffing van het nulurencontract. Daar komt een ‘basiscontract’ met een minimum aantal uren voor in de plaats. Buiten afgesproken tijden geldt geen verplichting om te komen werken. Om werkgevers te stimuleren mensen op een basiscontract te laten doorstromen naar een vast contract, is het voornemen om het basiscontract voor onbepaalde tijd onder de lage WW-premie te brengen. Verder wordt een vast contract verplicht na 3 jaar, of na 3 aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever. Uitzendkrachten en werknemers bij hetzelfde bedrijf moeten ten minste hetzelfde gaan verdienen voor hetzelfde werk en gelijkwaardig worden behandeld. Daarnaast worden de meest onzekere uitzendfasen verkort: fase A gaat van 78 naar 52 weken en fase B van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Na deze periode moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact