Herplaatsing: hoe ver reikt de inspanningsverplichting van de werkgever?

Herplaatsing: hoe ver reikt de inspanningsverplichting van de werkgever?

In dit artikel staat de rol van de werkgever bij de herplaatsingsplicht ex artikel 7:669 lid 1 BW centraal. Die verplichting is geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting. De werkgever moet datgene doen dat redelijkerwijs mogelijk is om een met ontslag bedreigde werknemer te herplaatsen. Onderzocht wordt hoe ver de inspanningsverplichting precies reikt. Ook de rol van de werknemer komt kort aan bod. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact