Meerderheid magistraten wil jongvolwassenen strenger kunnen straffen na ernstige misdrijven

Meerderheid magistraten wil jongvolwassenen strenger kunnen straffen na ernstige misdrijven

In 2019 hebben enkele ouders van minderjarige slachtoffers van doodslag gepleegd door een minderjarige dader, de petitie ‘verhoog jeugdstraffen’ aangeboden aan toenmalig minister voor Rechtsbescherming (Dekker). Naar aanleiding van deze petitie heeft de minister een rechtsvergelijkend- en effectiviteitsonderzoek naar de strafmaat in ernstige jeugd- en adolescentenstrafzaken laten uitvoeren door een groep wetenschappers. Dit resulteerde in het rapport ‘Strafmaat en strafdoelen in ernstige jeugd- en adolescentenstrafzaken’. Dit rapport laat een divers beeld zien van de ervaringen en opvattingen van rechters en officieren van Justitie ten aanzien van het jeugdsanctiestelsel bij de sanctionering van 16- tot 23-jarigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Voor 16- en 17-jarigen geeft een meerderheid van de respondenten aan uit de voeten te kunnen met het huidige sanctiestelsel (72 procent). Voor 18- tot 23-jarigen (de jongvolwassenen) geeft 61 procent van de respondenten echter aan behoefte te hebben aan verhoging van de maximale jeugddetentieduur. Lees hier het rapport

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact