Nieuwe berekeningswijze draagkracht partneralimentatie per 1 januari 2023

Nieuwe berekeningswijze draagkracht partneralimentatie per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie in beginsel geen rekening meer gehouden met de daadwerkelijke woonlasten, maar met een zogenaamd “woonbudget” van 30% van het netto besteedbaar inkomen (hierna: “NBI”). In deze blog zal ik uitleggen wat dit woonbudget inhoudt, waarom het wordt ingevoerd en wat dit betekent voor de praktijk.

De hoogte van de te betalen partneralimentatie is afhankelijk van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige. De laagste van de twee maximeert. Meer concreet: als de alimentatieplichtige een draagkracht heeft van € 500 per maand en de alimentatiegerechtigde een (aanvullende) behoefte van € 1.000 per maand (dus naast eigen inkomsten), dan dient er een bedrag van € 500 te worden betaald. Of omgekeerd: als de alimentatieplichtige een draagkracht heeft van € 1.500, maar de alimentatiegerechtigde heeft een (aanvullende) behoefte van € 400 (want heeft zelf al een goed inkomen), dan dient er € 400 te worden betaald. Dat is ook logisch, want er kan natuurlijk niet meer worden betaald dan waartoe de draagkracht strekt en omgekeerd hoeft er niet meer te worden betaald dan waaraan behoefte is. Deze wettelijke maatstaven van behoefte en draagkracht blijven ongewijzigd. De wijze van berekening, dus de invulling van de maatstaf draagkracht gaat wel veranderen.

Op dit moment wordt bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie rekening gehouden met de werkelijke woonlasten (dus (kale) huur of rente en aflossing hypotheek plus eventueel een gekoppelde kapitaalverzekering). Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt al enige jaren gerekend op basis van een forfaitaire woonlast van 30% van het NBI. Vanaf 2023 zal bij zowel kinder- als partneralimentatie worden gerekend met een “woonbudget” bij de bepaling van de draagkracht. Dit woonbudget is 30% van het netto besteedbaar inkomen. Hieronder vallen de (kale) huur of hypotheek (waaronder rente, bijtelling eigenwoningforfait, premie/aflossing en een forfait van € 95 per maand voor ‘overige’ eigenaarslasten), maar ook eventueel hogere energielasten (buiten de bijstandsnorm), (hogere) onderhoudskosten eigen woning, e.d.. Lees verder

Voor meer informatie over uw partneralimentatie neem contact met ons op!

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact