Nieuws

Domper of soelaas: alimentatie krijgt indexatie van 3,4%

Wie gescheiden is en alimentatie ontvangt, krijgt per 1 januari 2023 een verhoging, maar niet genoeg om de inflatie goed te maken. De indexatie...
Lees meer
22 november 2022

Onregelmatigheden bij oplegging van strafbeschikkingen door het OM

De procureur-generaal bij de Hoge Raad deed onderzoek naar de naleving van de wet bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen door het Openbaar Ministerie. Ten...
Lees meer
15 november 2022

Stiefvader mag geen overeenkomst namens kind sluiten

Een stiefvader sluit namens de dochter van zijn partner een overeenkomst. De vader van de dochter wordt vervolgens als wettelijk vertegenwoordiger aangesproken om de...
Lees meer
15 november 2022

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Een opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat ze niet de bedoeling hebben dat hun overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Heeft echter de opdrachtgever een vergaande...
Lees meer
10 november 2022

Ziek en toch ernstig verwijtbaar: ontslag mogelijk

Een van de meest bewerkelijke regelingen in het Nederlandse arbeidsrecht betreft die rondom arbeidsongeschiktheid. Een praktisch probleem waarvoor werkgevers zich gesteld zien is wat...
Lees meer
31 oktober 2022

Werkgeversaansprakelijkheid voor thuiswerken

De coronacrisis heeft ook voor werknemers grote gevolgen gehad. Veel werknemers gingen noodgedwongen (meer) thuiswerken. Recente wetgevingsinitiatieven geven de werknemer die meer thuis wil...
Lees meer
11 oktober 2022

Krijgt het Kinderrechtenverdrag meer invloed in het bestuursrecht?

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag verbindt de bestuursrechter belangrijke gevolgen aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: IVRK)....
Lees meer
13 september 2022

Meerderheid magistraten wil jongvolwassenen strenger kunnen straffen na ernstige misdrijven

In 2019 hebben enkele ouders van minderjarige slachtoffers van doodslag gepleegd door een minderjarige dader, de petitie ‘verhoog jeugdstraffen’ aangeboden aan toenmalig minister voor...
Lees meer
26 augustus 2022

Ergernis over (werk)houding werknemer geen dringende ontslagreden

De enkele omstandigheid dat de werkgever zich ergerde aan de houding en het gedrag van de werknemer en dat de werknemer zich mogelijk te...
Lees meer
18 augustus 2022

Testament in stand ondanks onterving stiefkinderen

Ontdekken stiefkinderen dat hun stiefouder hen onterft? Dan kunnen zij de erfenis van hun eigen ouder alleen voor henzelf claimen als de wederzijdse aanwijzing...
Lees meer
15 augustus 2022

Ontslag op staande voet dronken werkneemster onterecht

Een juridisch adviesbureau heeft een werkneemster ten onrechte op staande voet ontslagen na een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Het...
Lees meer
1 augustus 2022

Wachtgeldregeling en transitievergoeding?

Blokkeert het bestaan van een wachtgeldregeling het recht van de werknemer op de wettelijke transitievergoeding? De Hoge Raad legt in deze zaak het overgangsrecht...
Lees meer
14 juli 2022

Shockschade: Hoge Raad geeft aanvulling op het Taxibus-arrest

In aanvulling op het Taxibus-arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad in een arrest van 28 juni 2022 overwogen aan de hand van welke...
Lees meer
8 juli 2022

Uitstel Wet Pensioenverdeling bij Echtscheiding

De Wet Pensioenverdeling bij Echtscheiding 2022 die per 1 juli 2022 zou ingaan wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. De huidige Wet Verevening Pensioenrechten...
Lees meer
28 juni 2022

Uitleg afspraken pensioenverdeling bij scheiding: zijn polissen uit te sluiten?

De rechtbank Noord-Nederland heeft zich recentelijk uitgelaten over afspraken die in het kader van een echtscheiding waren gemaakt over de verdeling van pensioen. Duidelijk...
Lees meer
27 juni 2022

Advies om nalatenschap zuiver te aanvaarden leidde tot beroepsfout

Een belasting- en accountantskantoor moet ruim €145.000 schadevergoeding betalen vanwege een verkeerd advies over een nalatenschap, heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. Met het advies aan...
Lees meer
21 juni 2022

Verzwegen arbeidsongeschiktheid: arbeidsovereenkomst vernietigd wegens dwaling

Een werkgever had terecht wegens dwaling de arbeidsovereenkomst vernietigd van een werkneemster die bij de indiensttreding had verzwegen dat zij bij haar vorige werkgever...
Lees meer
17 juni 2022

Aanspreekvorm ‘mama’ mag alleen voor moeder gebruikt worden

In een geschil tussen twee gescheiden ouders vraagt de moeder de rechtbank te bepalen dat het woord ‘mama’ alleen voor haar gebruikt mag worden....
Lees meer
14 juni 2022

Zonder ingebrekestelling schade vergoeden?

Er is een overeenkomst van aanneming gesloten om renovaties aan een pand uit te voeren. De klus gaat niet van een leien dakje. De...
Lees meer
30 mei 2022

Werkgever mag gebruik mobiele telefoons op werkvloer verbieden

Op basis van het instructierecht van de werkgever kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer verbieden. De...
Lees meer
16 mei 2022

Verjaring spaarrekening overleden moeder

De erfgenaam vordert het saldo van een spaarrekening van zijn overleden moeder, waarvan hij op enig moment in 2021 een rekeningafschrift heeft gevonden. Op...
Lees meer
12 mei 2022

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in ons land zijn ingevoerd. Deze richtlijn verplicht werkgevers om meer informatie...
Lees meer
10 mei 2022

Werkgever verplicht tot schadevergoeding wegens niet voldoen aan schriftelijke opgaveverplichting

De werkgever in deze zaak wordt door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een gepensioneerde werkneemster, wegens gemiste extra vakantiedagen waarop zij...
Lees meer
2 mei 2022

Gevolgen gemiste diagnose

Zou patiënt overlevingskansen hebben gehad indien hij juist was behandeld door zijn artsen? Onzorgvuldig handelen van de arts staat vast, namelijk het missen van...
Lees meer
29 april 2022

Regeling compensatie transitievergoeding: te laat is te laat?

Als een werknemer verzoekt om een slapend dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid onder toekenning van een transitievergoeding te laten eindigen, dan moet een werkgever daar...
Lees meer
29 april 2022

Echtscheiding of uit elkaar gaan? Deze belastingzaken moet je regelen!

– Controleer afspraken over de pensioenuitkering; – Geef in je belastingaangifte de partneralimentatie aan; – Controleer wie de hypotheekrente mag aftrekken; – Geef wijziging...
Lees meer
25 april 2022

Wettelijke indexering alimentatie 2022 is 1,9%

Betaalt of ontvangt u partner of kinderalimentatie? Ieder jaar worden de bedragen van de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. De wettellijke indexering voor...
Lees meer
19 april 2022

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact