Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Help, mijn medeweker is ziek en ik krijg geen contact met hem/haar. Wat nu?
Naast dat de werkgever zijn verplichtingen heeft heeft de werknemer dat natuurlijk ook. Helaas komt het in de praktijk geregeld voor dat een werknemer weigert om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, of dat een werknemer in zijn geheel niet bereikbaar is. In veel gevallen heeft deze werknemer dan geen recht op loon. Er zijn twee mogelijkheden: een loopopschorting of een loonstop. Allereerst is artikel 9 lid 1 AVG (Algemene Verordening van Gegevens) van toepassing. Welke gezondheidsgegevens zijn toegestaan?

Vragen over re-integratie of loonsancties? Neem gerust contact met ons op met vragen over arbeidsrecht.

Transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag is maximaal €89.000,- bruto per 1 januari 2023. Behalve als de werknemer meer dan €89.000,- per jaar verdient, dan is de maximale vergoeding 1 jaarsalaris.

Wij kunnen u helpen met vragen over de hoogte van uw transitievergoeding. Neem dan nu contact op met arbeidsrecht advocaat mr. Van Montfort.

 

Schending beroepsgeheim niet altijd voldoende voor ontbinding arbeidsovereenkomst

Het delen van medische informatie van een directe collega, zonder kwade bedoeling, is niet voldoende voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het handelen is weliswaar verwijtbaar, aldus de kantonrechter te Maastricht, maar niet zodanig ernstig dat van het ziekenhuis niet verwacht kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Er dient rekening te worden gehouden met verzachtende omstandigheden en het schriftelijke beleid van het ziekenhuis, waar in dit geval niet zondermeer kon worden afgeleid dat schending van het beroepsgeheim leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde nieuws

Werknemer behoudt aanspraak op vakantieverlof tussen ontslag en wederindiensttreding

Het Hof van Justitie EU oordeelt (opnieuw) dat de periode tussen ontslag en wederindiensttreding in beginsel aanspraak geeft op doorbetaald vakantieverlof. Dat een werknemer...
Lees meer
5 april 2022

Concept-wetsvoorstel zekerheid flexibele arbeidskrachten

Dit concept-wetsvoorstel voorziet in de afschaffing van het nulurencontract. Daar komt een ‘basiscontract’ met een minimum aantal uren voor in de plaats. Buiten afgesproken...
Lees meer
5 april 2022

Concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering nietig

Een concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering is nietig in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het beding moet opnieuw schriftelijk worden aangegaan, oordeelt de kantonrechter. Er is geen rechtsgeldig...
Lees meer
5 april 2022

Meld gezondheidsproblemen al bij ondertekening arbeidscontract

Op het moment dat een werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, moet hij eventuele gezondheidsproblemen doorgeven als deze de werkzaamheden kunnen belemmeren. Anders kan de werkgever...
Lees meer
5 april 2022

Lange toiletbezoeken reden voor ontslag op staande voet

Deze zaak is een typisch voorbeeld van ‘de druppel die de emmer deed overlopen’. Individueel waren de gedragingen van werknemer onvoldoende voor een rechtsgeldig...
Lees meer
5 april 2022

Solliciteren onder werktijd: ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet van een werknemer is naar het oordeel van de kantonrechter rechtsgeldig, nadat de werknemer onder werktijd naar privé (sollicitatie)...
Lees meer
5 april 2022

Herplaatsing: hoe ver reikt de inspanningsverplichting van de werkgever?

In dit artikel staat de rol van de werkgever bij de herplaatsingsplicht ex artikel 7:669 lid 1 BW centraal. Die verplichting is geen resultaatsverplichting,...
Lees meer
5 april 2022

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Een medewerker van Rabobank mag nog steeds aanspraak maken op een leaseauto, heeft de rechtbank Amsterdam uitgesproken. De toekenning van een leaseauto dient namelijk...
Lees meer
5 april 2022

WhatsAppbericht is nog geen opzegging arbeidscontract

Een pakketbezorger stuurt zijn werkgever een WhatsAppbericht waarin hij zegt het zware werk niet meer te willen doen. Volgens de werkgever heeft hij daarmee...
Lees meer
5 april 2022

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Een opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat ze niet de bedoeling hebben dat hun overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Heeft echter de opdrachtgever een vergaande...
Lees meer
5 april 2022

Ziek en toch ernstig verwijtbaar: ontslag mogelijk

Een van de meest bewerkelijke regelingen in het Nederlandse arbeidsrecht betreft die rondom arbeidsongeschiktheid. Een praktisch probleem waarvoor werkgevers zich gesteld zien is wat...
Lees meer
5 april 2022

Werkgeversaansprakelijkheid voor thuiswerken

De coronacrisis heeft ook voor werknemers grote gevolgen gehad. Veel werknemers gingen noodgedwongen (meer) thuiswerken. Recente wetgevingsinitiatieven geven de werknemer die meer thuis wil...
Lees meer
5 april 2022

Ergernis over (werk)houding werknemer geen dringende ontslagreden

De enkele omstandigheid dat de werkgever zich ergerde aan de houding en het gedrag van de werknemer en dat de werknemer zich mogelijk te...
Lees meer
5 april 2022

Ontslag op staande voet dronken werkneemster onterecht

Een juridisch adviesbureau heeft een werkneemster ten onrechte op staande voet ontslagen na een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Het...
Lees meer
5 april 2022

Wachtgeldregeling en transitievergoeding?

Blokkeert het bestaan van een wachtgeldregeling het recht van de werknemer op de wettelijke transitievergoeding? De Hoge Raad legt in deze zaak het overgangsrecht...
Lees meer
5 april 2022

Verzwegen arbeidsongeschiktheid: arbeidsovereenkomst vernietigd wegens dwaling

Een werkgever had terecht wegens dwaling de arbeidsovereenkomst vernietigd van een werkneemster die bij de indiensttreding had verzwegen dat zij bij haar vorige werkgever...
Lees meer
5 april 2022

Werkgever mag gebruik mobiele telefoons op werkvloer verbieden

Op basis van het instructierecht van de werkgever kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer verbieden. De...
Lees meer
5 april 2022

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in ons land zijn ingevoerd. Deze richtlijn verplicht werkgevers om meer informatie...
Lees meer
5 april 2022

Werkgever verplicht tot schadevergoeding wegens niet voldoen aan schriftelijke opgaveverplichting

De werkgever in deze zaak wordt door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een gepensioneerde werkneemster, wegens gemiste extra vakantiedagen waarop zij...
Lees meer
5 april 2022

Regeling compensatie transitievergoeding: te laat is te laat?

Als een werknemer verzoekt om een slapend dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid onder toekenning van een transitievergoeding te laten eindigen, dan moet een werkgever daar...
Lees meer
5 april 2022

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact