Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Mijn contract wordt wegens bedrijfseconomische redenen beëindigd. Heb ik recht op transitievergoeding?

Werkgevers en werknemers krijgen weleens te maken met arbeidsrecht. Een wijziging van uw arbeidsovereenkomst, ziekte en re-integratie, ontslag, concurrentiebeding en reorganisaties zorgen vaak voor arbeidsrechtelijke geschillen tussen werkgever en werknemer. Van Montfort Advocatenkantoor is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kan u hierin bijstaan. Van Montfort Advocatenkantoor ondersteunt zowel u als werknemer maar ook als werkgever met al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Second opinion
Bent u ontslagen vanwege bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen en u wilt een schadevergoeding omdat het ontslag “kennelijk onredelijk” is, maar uw rechtsbijstandverzekeraar ziet niets in uw zaak? Neem dan vooral contact op met arbeidsrecht advocaat mr. Van Montfort voor een second opinion.

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure is met ingang van 1 juli 2015 afgeschaft. Alleen als uw arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 is opgezegd kunt u overwegen om een procedure kennelijk onredelijk ontslag te voeren, omdat deze procedure zes maanden na ontslagdatum dient te worden gestart. Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om bij opzegging aan u een transitievergoeding te betalen. Voor 50plusers geldt een verzwaarde transitievergoeding. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt de reguliere transitievergoeding.

Wilt u zo snel mogelijk opnieuw beginnen? Neem dan vooral contact met ons op. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Met Van Montfort Advocaten maakt u een zuivere start op kosten van de verzekeraar!

 

Gerelateerde nieuws

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Een opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat ze niet de bedoeling hebben dat hun overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Heeft echter de opdrachtgever een vergaande...
Lees meer
5 april 2022

Ziek en toch ernstig verwijtbaar: ontslag mogelijk

Een van de meest bewerkelijke regelingen in het Nederlandse arbeidsrecht betreft die rondom arbeidsongeschiktheid. Een praktisch probleem waarvoor werkgevers zich gesteld zien is wat...
Lees meer
5 april 2022

Werkgeversaansprakelijkheid voor thuiswerken

De coronacrisis heeft ook voor werknemers grote gevolgen gehad. Veel werknemers gingen noodgedwongen (meer) thuiswerken. Recente wetgevingsinitiatieven geven de werknemer die meer thuis wil...
Lees meer
5 april 2022

Ergernis over (werk)houding werknemer geen dringende ontslagreden

De enkele omstandigheid dat de werkgever zich ergerde aan de houding en het gedrag van de werknemer en dat de werknemer zich mogelijk te...
Lees meer
5 april 2022

Ontslag op staande voet dronken werkneemster onterecht

Een juridisch adviesbureau heeft een werkneemster ten onrechte op staande voet ontslagen na een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Het...
Lees meer
5 april 2022

Wachtgeldregeling en transitievergoeding?

Blokkeert het bestaan van een wachtgeldregeling het recht van de werknemer op de wettelijke transitievergoeding? De Hoge Raad legt in deze zaak het overgangsrecht...
Lees meer
5 april 2022

Verzwegen arbeidsongeschiktheid: arbeidsovereenkomst vernietigd wegens dwaling

Een werkgever had terecht wegens dwaling de arbeidsovereenkomst vernietigd van een werkneemster die bij de indiensttreding had verzwegen dat zij bij haar vorige werkgever...
Lees meer
5 april 2022

Werkgever mag gebruik mobiele telefoons op werkvloer verbieden

Op basis van het instructierecht van de werkgever kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer verbieden. De...
Lees meer
5 april 2022

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in ons land zijn ingevoerd. Deze richtlijn verplicht werkgevers om meer informatie...
Lees meer
5 april 2022

Werkgever verplicht tot schadevergoeding wegens niet voldoen aan schriftelijke opgaveverplichting

De werkgever in deze zaak wordt door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een gepensioneerde werkneemster, wegens gemiste extra vakantiedagen waarop zij...
Lees meer
5 april 2022

Regeling compensatie transitievergoeding: te laat is te laat?

Als een werknemer verzoekt om een slapend dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid onder toekenning van een transitievergoeding te laten eindigen, dan moet een werkgever daar...
Lees meer
5 april 2022

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact