Personen- en familierecht

Echtscheiding advocaat in Heerlen

Familierecht

Wilt u bijstand in een echtscheiding? Familierecht en echtscheiding zijn zaken die vaak veel impact hebben op u en uw naasten. Door diverse omstandigheden kan een relatie eindigen en dit heeft niet alleen emotionele maar ook praktische gevolgen. Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning bij een scheiding? Heeft u recht op alimentatie voor de kinderen? Wilt u geen kans laten liggen, wij zorgen dat u ondersteund en begeleid wordt in dit ingrijpende proces.

Ook voor kwesties rondom gezag en omgang kunt u terecht bij Van Montfort Advocatenkantoor. Vraag advies of een second opinion over echtscheiding, verdeling, gezag kwesties en voogdij, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgangsregeling, verdeling pensioenaanspraken, onder curatele stelling, boedelverzekering, huwelijkse voorwaarden, erfrecht en naamswijziging.

Als u terecht komt in een situatie van een scheiding of zich andere problemen van familierechtelijke aard voordoen, dan raakt dat de betrokkenen en eventuele kinderen in hun persoonlijke belangen en ieders emoties, terwijl veelal ook financiële belangen in het geding zijn. Dit vraagt een betrokkenheid van een professional die deskundig is op het gebied van familierecht, maar ook die een luisterend oor heeft voor uw persoonlijk verhaal. Op het gebied van familierecht veranderen de wetten en regels continu. Kom niet voor verrassingen te staan en neem contact op met familierecht en echtscheiding advocaat Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en/of Simpelveld.

Experiment echtscheiding Raad voor Rechtsbijstand

Sinds 14 februari 2022 kunnen advocaten die voldoen aan de voorwaarden zich aanmelden voor deelname aan het ‘Experiment echtscheiding’ van de Raad voor Rechtsbijstand. De werkwijze is nieuw en in het leven geroepen om gerichter te kunnen voldoen aan de (rechts)hulpvraag van de burger. De regeling is in samenwerking met het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA), de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de vFAS, Uitelkaar.nl en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. Mr. Van Montfort is aangesloten bij dit experiment. Voor meer informatie volg dan deze link.

Gerelateerde nieuws

Informatieplicht notaris bij wijziging in huwelijkse voorwaarden

In het geval van een wijziging in de huwelijkse voorwaarden is de notaris verplicht de partijen goed in te lichten over de gevolgen van...
Lees meer
5 april 2022

Scheiden of uit elkaar gaan

Wat moet ik regelen met de Belastingdienst als wij uit elkaar gaan? Bij een echtscheiding moet u een hoop regelen. Of als u samenwoonde en...
Lees meer
5 april 2022

Een gemeenschappelijk verzoek echtscheiding indienen kan digitaal

Voor advocaten is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’. Dit kan...
Lees meer
5 april 2022

Indexering alimentatie 2024

Het indexering percentage alimentatie 2024 is vastgesteld op 6,2 procent. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. Je kunt de indexering als...
Lees meer
5 april 2022

Twee dure auto’s, maar geen alimentatie betalen?

Kinder- en partneralimentatie wordt vastgesteld naar rato van draagkracht. Oftewel; heb je weinig inkomsten, dan betaal je in het algemeen ook minder alimentatie. Maar...
Lees meer
5 april 2022

Introductie dubbele achternaam per 2024

Kinderen kunnen per 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen. Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kregen...
Lees meer
5 april 2022

Verzwijging van bezittingen bij echtscheiding

Bij echtscheiding zijn echtgenoten afhankelijk van elkaars inlichtingen over de omvang van de gemeenschap. Een beroep op verzwijging wordt niet vaak gedaan, gelet op...
Lees meer
5 april 2022

Opzegging van de huurovereenkomst door een (mede)huurder

De vraag of opzegging door één van de huurders mogelijk is, moet worden beantwoord naar de inhoud van de huurovereenkomst. Als uit de strekking...
Lees meer
5 april 2022

Nieuwe berekeningswijze draagkracht partneralimentatie per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie in beginsel geen rekening meer gehouden met de daadwerkelijke woonlasten, maar...
Lees meer
5 april 2022

Domper of soelaas: alimentatie krijgt indexatie van 3,4%

Wie gescheiden is en alimentatie ontvangt, krijgt per 1 januari 2023 een verhoging, maar niet genoeg om de inflatie goed te maken. De indexatie...
Lees meer
5 april 2022

Stiefvader mag geen overeenkomst namens kind sluiten

Een stiefvader sluit namens de dochter van zijn partner een overeenkomst. De vader van de dochter wordt vervolgens als wettelijk vertegenwoordiger aangesproken om de...
Lees meer
5 april 2022

Krijgt het Kinderrechtenverdrag meer invloed in het bestuursrecht?

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag verbindt de bestuursrechter belangrijke gevolgen aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: IVRK)....
Lees meer
5 april 2022

Aanspreekvorm ‘mama’ mag alleen voor moeder gebruikt worden

In een geschil tussen twee gescheiden ouders vraagt de moeder de rechtbank te bepalen dat het woord ‘mama’ alleen voor haar gebruikt mag worden....
Lees meer
5 april 2022

Echtscheiding of uit elkaar gaan? Deze belastingzaken moet je regelen!

– Controleer afspraken over de pensioenuitkering; – Geef in je belastingaangifte de partneralimentatie aan; – Controleer wie de hypotheekrente mag aftrekken; – Geef wijziging...
Lees meer
5 april 2022

Wettelijke indexering alimentatie 2022 is 1,9%

Betaalt of ontvangt u partner of kinderalimentatie? Ieder jaar worden de bedragen van de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. De wettellijke indexering voor...
Lees meer
5 april 2022

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact