Familierecht Echtscheiding

Familierecht Echtscheiding

Ik mag mijn kind niet meer zien. Wat nu? Ik wil graag scheiden, wat komt daar allemaal bij kijken?

Wilt u bijstand in een echtscheiding? Familierecht en echtscheiding zijn zaken die vaak veel impact hebben op u en uw naasten. Door diverse omstandigheden kan een relatie eindigen en dit heeft niet alleen emotionele maar ook praktische gevolgen. Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning bij een scheiding? Heeft u recht op alimentatie voor de kinderen? Wilt u geen kans laten liggen, wij zorgen dat u ondersteund en begeleid wordt in dit ingrijpende proces.

Ook voor kwesties rondom gezag en omgang kunt u terecht bij Van Montfort Advocatenkantoor.

Vraag advies of een second opinion over echtscheiding, verdeling, gezag kwesties en voogdij, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgangsregeling, verdeling pensioenaanspraken, onder curatele stelling, boedelverzekering, huwelijkse voorwaarden, erfrecht en naamswijziging.

Sinds 14 februari 2022 kunnen advocaten die voldoen aan de voorwaarden zich aanmelden voor deelname aan het ‘Experiment echtscheiding’ van de Raad voor Rechtsbijstand. De werkwijze is nieuw en in het leven geroepen om gerichter te kunnen voldoen aan de (rechts)hulpvraag van de burger. De regeling is in samenwerking met het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA), de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de vFAS, Uitelkaar.nl en de Raad voor Rechtsbijstand tot stand gekomen. Mr. Van Montfort is aangesloten bij dit experiment. Voor meer informatie volg dan deze link.

Op het gebied van familierecht veranderen de wetten en regels continu. Kom niet voor verrassingen te staan en neem contact op met familierecht advocaat Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en/of Simpelveld.

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact