Pensioen

Pensioen

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Wat moet er geregeld worden met bijvoorbeeld uw Pensioen?

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Een periode waarin veel geregeld moet worden. Veel mensen realiseren zich niet dat het beëindigen van een relatie ook gevolgen heeft voor het pensioen. Wij als kantoor raden u aan zich hierin te verdiepen. Voor de gevolgen voor uw pensioen na uw echtscheiding onderscheiden we twee momenten. Namelijk, pensionering en overlijden.

Pensionering:
In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) zijn de regels vastgelegd voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Standaard is het zo geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner heeft hier recht op wanneer u met pensioen gaat.
U bent er verantwoordelijk voor dat het ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. Wilt u liever dat het pensioenfonds een rechtstreekste uitbetaling verzorgt, dan dient u dit binnen tweejaar na echtscheidingsdatum kenbaar te maken met het benodigde formulier bij het betreffende pensioenfonds.

Overlijden:
Wanneer u komt te overlijden heeft uw ex-partner recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum. Uw ex-partner ontvangt dit levenslang.

 

Afwijkende afspraken:
U kunt afwijken van de wettelijke vastgestelde regels door andere afspraken te maken met uw ex-partner. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Andere afspraken kunnen zijn:
– Geen verdeling: u sluit de toepasselijkheid van de Wet VPS uit;
– Afzien van het bijzonder nabestaandenpensioen;
– Een andere verdeling dan standaard; bijvoorbeeld 25%-75% verdeling;
– U kiest voor conversie.

Conversie:
Bij conversie worden het bijzonder partnerpensioen en het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft omgezet in een zelfstandig recht voor de ex-partner. Bij conversie hebt u beiden een eigen pensioen. Het voordeel is dat u niets meer met elkaar te maken heeft, het nadeel is dat als de ex-partner overlijdt het ouderdomspensioen niet meer terugvloeit naar de persoon die het had opgebouwd.

Samengevat:
– Denk na over ouderdomspensioen (pensionering) en partnerpensioen (overlijden);
– Houd de tweejaarstermijn na echtscheidingsdatum in de gaten;
– Maak duidelijke afspraken in het convenant en maak deze tijdig kenbaar aan de betreffende pensioenfondsen.

Contact

Heeft u meer duidelijkheid nodig betreffende uw echtscheiding en pensioen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact