Verjaring spaarrekening overleden moeder

Verjaring spaarrekening overleden moeder

De erfgenaam vordert het saldo van een spaarrekening van zijn overleden moeder, waarvan hij op enig moment in 2021 een rekeningafschrift heeft gevonden. Op het rekeningafschrift is te zien dat de laatste mutatie plaatsvond op 1 september 1992. De bank heeft een beroep gedaan op verjaring. De commissie wijst de vordering af conform haar vaste lijn in vergelijkbare gevallen.

Is een bank gehouden het spaarsaldo uit 1991 van een overleden moeder over te maken aan een erfgenaam? Dat is de vraag die centraal staat in onderhavige zaak. De commissie oordeelt dat een bank hiertoe niet gehouden is.

Een bank is niet gehouden een spaarsaldo uit 1991 van een overleden moeder over te maken aan de erfgenaam. Het afsluiten van een spaarrekening valt onder art. 3:307 lid 2 BW, waarvoor een verjaringstermijn van 20 jaar geldt. Indien een erfgenaam de verjaringstermijn niet stuit, dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op het spaarsaldo bij het verlopen van deze termijn. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact