Advies om nalatenschap zuiver te aanvaarden leidde tot beroepsfout

Advies om nalatenschap zuiver te aanvaarden leidde tot beroepsfout

Een belasting- en accountantskantoor moet ruim €145.000 schadevergoeding betalen vanwege een verkeerd advies over een nalatenschap, heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. Met het advies aan de dochter van een overleden klant om de nalatenschap van haar vader niet beneficiair maar zuiver te aanvaarden maakte het kantoor een beroepsfout. Dat er overbedelingsschulden over het hoofd waren gezien (waardoor het kantoor had moeten adviseren de nalatenschap beneficiair te aanvaarden), erkende het kantoor zelf ook. Een advies aan de vader om papieren schenkingen te doen aan zijn dochter wordt niet als beroepsfout beoordeeld.

De vader van de vrouw was jarenlang klant bij het belasting- en accountantskantoor, een maatschap. Op 21 februari 2002 overleed haar moeder. Op het moment van diens overlijden waren de ouders getrouwd. De erfdelen van de dochter en haar broer werden op 28 december 2004 bij notariële akte vastgesteld en door hen verkregen in de vorm van een vordering op hun vader wegens overbedeling. Vader hertrouwde later. Eind 2019 en begin 2020 schonk hij op advies van het kantoor in totaal € 200.000,- op papier aan zijn dochter.

De dochter stapte uiteindelijk naar de rechtbank en vorderde daar een kleine twee ton schadevergoeding van het belasting- en accountantskantoor. Er zou zowel een beroepsfout zijn gemaakt door haar te adviseren de nalatenschap zuiver te aanvaarden, als door te adviseren € 200.000,- op papier aan haar te schenken. Wat het eerste onderdeel betreft krijgt ze van de rechtbank gelijk, wat het tweede betreft niet. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact