Concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering nietig

Concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering nietig

Een concurrentiebeding zonder schriftelijke motivering is nietig in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het beding moet opnieuw schriftelijk worden aangegaan, oordeelt de kantonrechter. Er is geen rechtsgeldig concurrentiebeding. Ook is geen sprake van onrechtmatige concurrentie, luidt het oordeel. Het doorzenden van werkdocumenten naar de privémail is geen overtreding van het geheimhoudingsbeding.

De werknemer heeft zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever per 1 maart 2023 opgezegd, waarna hij per diezelfde datum in dienst is getreden bij de nieuwe werkgever. De werkgever meent dat de werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding en dat hij door zijn indiensttreding bij de nieuwe werkgever dit beding overtreedt en de nieuwe werkgever daarvan profiteert. Het spoedeisend belang vloeit daarmee uit de vordering voort en is overigens ook niet weersproken.
Het houdt partijen verdeeld of per 1 december 2022 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer is ontstaan of dat de arbeidsovereenkomst per 1 december 2022 van rechtswege stilzwijgend verlengd is voor de duur van een jaar. Voor de beoordeling van de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding maakt dat echter geen verschil, zodat die voorliggende vraag hier in het midden kan blijven.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De werknemer was, in elk geval tot 1 december 2022, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In die arbeidsovereenkomst stond een concurrentiebeding vermeld. Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Deze hoofdregel leidt slechts uitzondering als uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Concurrentiebeding nietig: geen motivering
Vast staat dat het concurrentiebeding zoals dat in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst stond opgenomen geen motivering kent. Dat betekent dat dit beding nietig is. Een beding dat nietig is kan niet converteren in een rechtsgeldig beding, ook niet op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd. De jurisprudentie waar de werkgever tijdens de zitting een beroep op heeft gedaan (waaronder een arrest uit 2008), waarin het uitgangspunt was dat een eenmaal schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding ook geldig is voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, is hier niet van toepassing. Dit arrest dateert van voor de invoering van de WWZ en destijds gold het motiveringsvereiste voor een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog niet, zodat het  concurrentiebeding dat in die tijdelijke arbeidsovereenkomst was opgenomen niet nietig was. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact