Ergernis over (werk)houding werknemer geen dringende ontslagreden

Ergernis over (werk)houding werknemer geen dringende ontslagreden

De enkele omstandigheid dat de werkgever zich ergerde aan de houding en het gedrag van de werknemer en dat de werknemer zich mogelijk te weinig inspande, is onvoldoende om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag. Dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zoals de werkgever heeft gesteld, is evenmin komen vast te staan.
De kantonrechter stelt voorop dat de aan de werknemer meegedeelde reden de ontslagreden fixeert. De reden hoeft niet te worden meegedeeld in het uitzonderlijke geval het voor de werknemer aanstonds duidelijk is welke dringende reden tot het ontslag op staande voet heeft geleid. Hetzelfde geldt voor eerdere, niet uitdrukkelijk genoemde, gedragingen waarop het ontslag mede is gebaseerd.Ā Uitgangspunt is daarom dat in de ontslagbrief van 28 januari 2022 meegedeelde reden moet worden beoordeeld.

Ontslagredenen
Uit de twee brieven in samenhang gelezen kunnen de volgende meegedeelde redenen worden gedestilleerd:
-geen goed werknemerschap, gelet op de houding en gedrag van de werknemer , mede tegen de achtergrond van eerdere waarschuwingen;
-het bewust niet bezig zijn met zijn werkzaamheden;
-tijd verspillen aan alles behalve de taken die moeten worden uitgevoerd;
-het niet opvolgen van instructies en het weigeren van werkzaamheden zonder goede reden.

De kantonrechter is met de werknemer van oordeel dat de werkgever, ook na de betwisting door de werknemer, onvoldoende heeft onderbouwd welke gedragingen, die zich op 27 januari 2022 hebben voorgedaan, hij concreet aan de werknemer verwijt. Dat blijkt in elk geval niet uit de brieven en de werkgever heeft dat ook in het verweer onvoldoende onderbouwd. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact