Onregelmatigheden bij oplegging van strafbeschikkingen door het OM

Onregelmatigheden bij oplegging van strafbeschikkingen door het OM

De procureur-generaal bij de Hoge Raad deed onderzoek naar de naleving van de wet bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen door het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van de omschrijving van de feiten waarop strafbeschikkingen betrekking hebben, zijn gebreken geconstateerd. Ook de verstrekking van informatie aan verdachten over de wijze waarop de strafbeschikking ten uitvoer zal worden gelegd, is voor verbetering vatbaar. In het rapport wordt verder geconstateerd dat de wettelijke verplichting om relevante onderdelen van OM-strafbeschikkingen te vertalen vaak niet wordt nageleefd. Ook zijn in enkele van de 1.400 onderzochte dossiers sancties opgelegd die in strijd zijn met het recht.

Uit het tweede rapport, ‘Onderzoek in een geautomatiseerd werk’, blijkt dat het OM bij de uitoefening van de bevoegdheid om de politie computers en andere elektronische apparatuur te laten hacken grotendeels aan de wettelijke voorschriften voldoet. Toch zijn ook hier enkele onvolkomenheden en knelpunten geconstateerd.

Een daarvan betreft de omgang met ‘geheimhoudersgegevens’. Bij hacken in opdracht van het OM kan (onbedoeld) ook communicatie met professionele geheimhouders, zoals advocaten en artsen, worden vastgelegd. De regelgeving bepaalt dat alle bij het hacken verkregen gegevens, en daarmee ook geheimhoudersgegevens, moeten worden bewaard, terwijl die laatste volgens het Wetboek van Strafvordering moeten worden vernietigd. De door het OM opgestelde beleidsregels waarin is geprobeerd een oplossing te vinden voor deze tegenstrijdigheid, voldoen volgens het rapport niet volledig aan de eisen van het Wetboek van Strafvordering. De procureur-generaal bij de Hoge Raad adviseert het OM daarom de rechter-commissaris een regisserende rol toe te kennen bij de selectie van geheimhoudersgegevens, eventueel in afwachting van nieuwe regelgeving op dit punt die de de procureur-generaal wenselijk vindt. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact