Werkgeversaansprakelijkheid voor thuiswerken

Werkgeversaansprakelijkheid voor thuiswerken

De coronacrisis heeft ook voor werknemers grote gevolgen gehad. Veel werknemers gingen noodgedwongen (meer) thuiswerken. Recente wetgevingsinitiatieven geven de werknemer die meer thuis wil werken een steuntje in de rug. Volgens de initiatiefnemers is thuiswerken onderdeel geworden van het ‘nieuwe normaal’. Het wettelijk kader dient daarom hieraan te worden aangepast en te voorzien in een steviger recht op thuiswerken dan nu het geval is in de Wet flexibel werken. De werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW is onverkort van toepassing als werknemers thuis werken. Dat brengt met zich mee dat de werkgever aansprakelijk kan zijn voor letselschade die de werknemer thuis tijdens werktijd oploopt. De werkgever is verplicht om maatregelen te nemen voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Welke maatregelen mogen in dit kader van de werkgever verwacht worden? Hoe moet worden omgegaan met gezondheidsschade van de werknemer, wanneer de werkgever steken laat vallen? Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact