Werknemer behoudt aanspraak op vakantieverlof tussen ontslag en wederindiensttreding

Werknemer behoudt aanspraak op vakantieverlof tussen ontslag en wederindiensttreding

Het Hof van Justitie EU oordeelt (opnieuw) dat de periode tussen ontslag en wederindiensttreding in beginsel aanspraak geeft op doorbetaald vakantieverlof. Dat een werknemer in de tussenliggende periode geen arbeid heeft verricht en derhalve niet hoeft te herstellen van de arbeid, doet bij een onrechtmatig ontslag niet terzake. Evenmin is van belang dat werknemer over de tussenliggende periode schadeloos is gesteld met een vergoeding gelijk aan het gemiddelde loon. Een dergelijke doorbetaling ontslaat de werkgever niet van zijn verplichting het recht op jaarlijks verlof met behoud van loon te verzekeren. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact