Zonder ingebrekestelling schade vergoeden?

Zonder ingebrekestelling schade vergoeden?

Er is een overeenkomst van aanneming gesloten om renovaties aan een pand uit te voeren. De klus gaat niet van een leien dakje. De Hoge Raad oordeelt over de vraag of een ingebrekestelling nodig is voor het toewijzen van een schadevergoeding. Door de opdrachtgever is verzuimd om een ingebrekestelling te sturen waarin de aannemer een redelijke termijn wordt gegund om de werkzaamheden zonder gebreken af te ronden. Hierdoor lijkt de aannemer een belangrijk argument in handen lijkt te hebben. De Hoge Raad oordeelt dat de aannemer tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenis uit de aannemingsovereenkomst. Voordat dit echter kan worden toegewezen moet nog worden beoordeeld of nakoming blijvend onmogelijk was of dat er geen sprake was van verzuim waardoor de schadevergoeding niet voor toewijzing in aanmerking zou komen. De Hoge Raad overweegt dat gelet op de gebleken onbekwaamheid van de aannemer geen goed resultaat van de herstelwerkzaamheden meer te verwachten was. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan de aannemer zich er achteraf niet op beroepen dat de aannemer hem niet formeel in gebreke heeft gesteld. De aannemer kan zich er dus niet op beroepen dat er geen ingebrekestelling is verzonden. Het is goed om in de gaten te houden dat ook de redelijkheid en billijkheid kunnen maken dat een ingebrekestelling niet meer vereist is. Beter is het echter om de discussie over de ingebrekestelling voor te zijn en om zelf als aannemer om een deskundigenbericht te vragen voordat er geen toegang meer tot het werk wordt verleend. Lees verder

Neem contact op

Maak kennis met ons team!

Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen en Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en in het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Pragmatisch – dit doen wij door met u mee te denken en u daarna te adviseren.

Contact